Svobodne roke: antologija teoretske misli o slovenskem gledališču 1899‒1979

Uredila: Blaž Lukan in Primož Jesenko


Povzetek

V antologiji so ponatisnjena teoretska besedila o slovenskem gledališču, nastala med letoma 1899 in 1979, ki so bila doslej razpršena v periodičnih publikacijah. Izbrane refleksije 33 avtorjev (gledaliških teoretikov, zgodovinarjev, dramatikov in drugih ustvarjalcev, med njimi režiserjev, igralcev in scenografov) odkrivajo pozabljeno misel o slovenskem gledališču, jo na novo integrirajo, ob tem pa napotujejo na preučevanje njenega vpliva na – preteklo in sodobno – gledališko prakso.

Kazalo

Blaž Lukan: Svobodne roke

9

Slovenska gledališka situacija

15

Anton Aškerc: Dve tri o našem gledališču in naši drami

17

a.r.: gledališče

29

France Koblar: Gledališče. Za uvod nekaj o bistvu

32

Janko Kos: Slovenske gledališke perspektive

27

Primož Kozak: [Sodobno slovensko gledališče]

52

Polde Bibič: Gledališki problemi

59

Dušan Jovanović: Štirje elementi krize sodobnega gledališča

64

Lado Kralj: [Slovenska gledališka situacija]

72

Dane Zajc: [Borštnikovo srečanje]

76

Zoja Skušek: [ARISTOTEL]

78

Moderna režija

95

Milan Skrbinšek: Moderna režija

97

Ciril Debevec: Vprašanje režiserjev v ljubljanski Drami

107

Janko Traven: Problemi režiserja v zgodovini slovenskega gledališča

117

Milan Jesih in Zvone Šedlbauer: Limite

126

O praktični dramaturgiji

143

France Vodnik: Osnovni pojmi dramaturgije

145

Andrej Inkret: O praktični dramaturgiji

157

Branko Rudolf: O nepraktični dramaturgiji

162

Rastko Močnik: Drama

170

Tone Partljič: Zapiski o dramaturgih

172

Veda o dramski igri

181

Vladimir Bartol: Mistični glumec

183

Samo Simčič: Veda o dramski igri

190

Draga Ahačič: Gledališče in dramske ustvarjalke

218

O sceničnem ozračjue

227

Osip Šest: O sceničnem ozračju

229

Ivan Vurnik: O gledališču kot zgradbi

233

Osip Šest: O razvoju naše scene

240

Niko Matul: [Sodobno slovensko gledališče]

245

Sveta Jovanović: Naša gledališka scenografija

248

O nekaterih problemih sodobnega gledališča

255

Herbert Grün: Pripis iz prakse

257

Herbert Grün: K utrditvi gledališkega izrazoslovja

261

Taras Kermauner: O nekaterih problemih sodobnega gledališča (I)

264

Taras Kermauner: Kaj je današnje eksperimentalno gledališče?

306

Andrej Inkret: O eklektičnem repertoarju

312

O gledališki kritiki

317

Josip Vidmar: O gledališki kritiki

317

Josip Vidmar: O gledališki kritiki

319

Jože Javoršek: Od jeze do pameti. Nekaj pripomb k odnošajem gledaliških ljudi do kritike

324

Gledališče in film

331

Stane Melihar: Gledališče in film

333

Miloš Mikeln: Gledališče in film

340

Opombe o prvih objavah

349

O avtorjih prispevkov

355

Kolofon

SVOBODNE ROKE: ANTOLOGIJA TEORETSKE MISLI O SLOVENSKEM GLEDALIŠČU
(1899-1979)
Uredila: Blaž Lukan in Primož Jesenko

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 32
Urednika zbirke: Janez Janša, Amelia Kraigher

Jezikovni pregled: Katja Podbevšek
Lektura uvoda: Mateja Dermelj
Oblikovanje in priprava za tisk: Barbara Bogataj Kokalj

Izdala: Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Center za teatrologijo in filmologijo
Nazorjeva 3, SI - 1000 Ljubljana
www.agrft.uni-lj.si
Zanju: Miran Zupanič

Založila: MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana
e-mail: info@maska.si, www.maska.si
Zanjo: Janez Janša

Fotografija na naslovnici: Shutterstock
Tisk: Medium d.o.o.
Naklada: 350 izvodov
Ljubljana, 2012

Antologija je rezultat raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.