Znanstvena srečanja

Gledališče upora

Mednarodni znanstveni simpozij
Maribor (23. – 23. oktober 2014)

Simpozij (pod vodstvom Alda Milohnića) je ob 70. obletnici ustanovitve Slovenskega narodnega gledališča na osvobojenem ozemlju podal zgodovinski pregled raznovrstnih umetnostnih praks, ki so bile v 20. in 21. stoletju udeležene v boju za družbene spremembe. Raziskovalci, aktivisti in umetniki iz Slovenije in tujine so razpravljali o kompleksnih razmerjih med umetnostjo in politiko v času množičnih gibanj proti militarističnim, fizičnim, verbalnim, strukturnim in drugim oblikam nasilja z namenom, da reflektirajo sodobne prakse odpora in iznajdejo ustrezna teoretska orodja za njihovo obravnavo, ob tem pa preučijo moč umetniškega aktivizma v neoliberalnem kapitalizmu.

Gradivo je dostopno tukaj.

Raziskovalni program je simpozij organiziral v sodelovanju s Centrom za teatrologijo in filmologijo UL AGRFT, Festivalom Borštnikovo srečanje in Muzejem narodne osvoboditve Maribor.


Od odra do arhiva

Mednarodna konferenca o arhiviranju gledaliških praks
Maribor (25. oktober 2013)

Mednarodna konferenca v organizaciji Centra za teatrologijo in filmologijo UL AGRFT (pod vodstvom Blaža Lukana in Simone Ješelnik) ter Festivala Borštnikovo srečanje je razprla problematiko evidentiranja, dokumentiranja in arhiviranja uprizoritvenih praks. Predstavniki različnih vej arhiviranja in muzealistike so predstavili delo gledaliških arhivov, inštitutov in muzejev, s poudarkom na konkretnih strokovnih problemih, s katerimi se dnevno srečujejo. Izmenjali so izkušnje o digitalizaciji podatkovnih zbirk in uporabnikom predstavili načine in možnosti njihove uporabe v raziskovalne, pedagoške in promocijske namene.


Simpozij o umetniškem govoru

Ljubljana (16. in 17. april 2013)

Simpozij (pod vodstvom Katarine Podbevšek) je povezal znanstvenike, umetnike in pedagoge, ki se ukvarjajo z govornim oblikovanjem z namenom, da spodbudi interdisciplinarne raziskave umetniškega govora v uprizoritvenih umetnostih, drugih medijih (na radiu, televiziji, filmu) in izobraževanju. 24 strokovnjakov je osvetlilo preobrazbo jezika v luči tehnološkega razvoja in radikalnih družbenih sprememb, ki so ob koncu 20. stoletja temeljno spremenile tudi vlogo govora v umetnosti. Simpozij se pridružuje dejavnostim, s katerimi siraziskovalna skupina prizadeva ohranjati prostor dialoga med gledališčem in znanostjo o govoru, ter tretje znanstveno srečanje o umetniškem govoru vorganizaciji AGRFT (prvo je potekalo leta 2000, drugo leta 2006).


Gledališče v odprtih teritorijih kulture

Ljubljana (6. julij 2012)

Programska skupina je na UL AGRFT organizirala in izvedla znanstveno konferenco z naslovom Gledališče v odprtih teritorijih kulture. Deset raziskovalk in raziskovalcev sodobnih umetniških praks je na dopoldanskem panelu predstavilo svoje referate, v popoldanskem panelu pa je sledila kritična in analitična diskusija, utemeljena na dopoldanskih predstavitvah in sodobnih gledaliških in umetniških tokovih.


Gledališki sistemi v manjših evropskih državah

Ljubljana (8. - 12. september 2010)

Programska skupina je septembra 2010 organizirala znanstveno konferenco Gledališki sistemi v manjših evropskih državah, ki je potekala na Univerzi v Ljubljani in je obsegala srečanje projektne skupine STEP (Project on Europaen Theatre Systems) ter konferenco z naslovom Cultural Space And Identity In A Post-Socialist Context. Interdisciplinarna konferenca se je ukvarjala z vplivom družbenih sprememb na gledališče, film, sodobno umetnost in digitalne medije v postsocialističnih okoljih od osemdesetih let prejšnjega stoletja dalje.