Raziskovalni program »Gledališke in medumetnostne raziskave« prinaša temeljneraziskave s področja slovenske umetnosti, zlasti gledališča, likovnih umetnosti inglasbe, njegov pomen pa sega tudi na širše polje humanistike. Usmerjen je vinterdisciplinarne raziskave vmesnih polj med različnimi področji umetnosti, spoudarkom na njihovih povezavah v polju gledališča in scenskih umetnostih. Pripreučevanju zgodovinskih in sodobnih (med)umetnostnih pojavov je posebnapozornost namenjena razvijanju novih metodologij in konceptualnih orodij za njihovo interpretacijo.Raziskovalni program uveljavlja inter- oziroma transdisciplinarne metodološke pristope, ki preraščajo okvire tradicionalnih akademskih disciplin. Kot tak povezuje prepogosto zaprta, hermetična polja partikularnih umetnostnih pogledov in analiz. Njegov cilj je premostiti razhajanja med (umetnostno) teorijo in prakso ter ju zaokrožiti v celostno polje preučevanja in interpretacije sveta.

V obdobju 2009–2012 so raziskave (med)umetnostnih pojavov evidentirale in zapolnile številne vrzeli v zgodovini slovenske umetnosti in v izdatni meri na novo osvetlile njen razvoj, zlasti v 20. in 21. stoletju.

V obdobju 2013–2017 so raziskave usmerjene v preučevanje slovenske umetnosti kot sooblikovalke družbenih in medkulturnih izmenjav. Prepletanje različnih kultur v slovenskem prostoru se zastavlja kot eminentno raziskovalno vprašanje, saj se Slovenija nahaja na na stičišču slovanske, germanske in romanske kulture, ob tem pa vzpostavlja tudi most med vzhodom in zahodom.