Publikacije

Blaž Lukan

Performativne pisave


Povzetek

Monografija obravnava raznotere oblike pojavljanja performativnega in gledališkega v sodobnih scenskih umetnostih, med njimi (novi) performans, arhiv kot performans, performativno rekonstrukcijo, body art, lutkovno in ulično gledališče. Ujeti jih skuša v nenehni dinamiki razmerij med teoretskimi izhodišči in umetniškimi zastavki, kot se razpirajo v reprezentativnih delih slovenskih avtorjev. Ob preučevanju njihovih značilnosti se spoprime tudi s problematiko njihovega reflektiranja v t. i. novi kritiki.

Kazalo

Mere in primeri: pisati o pisavah performativnega

7

Mere

11


I.
Predstava in pisava

13

Poklic: performer

32

Novi performanc: poskus opisa

52

Arhiv kot performans

64

Rekonstrukcija in vrnitev k izvoru

67


II.
Subverzivnost uličnega gledališča

73

Gledališče kot upor

78

Gledališče in trendi

91

Nova kritika in gledališče: transfiguracije kritiške sodbe

98

Življenje, kultura, umetnost

111


Primeri

119


I.
Projekt Janez Janša

121

Izbris gledalca

135

Politični bodiartistični performansi Iveta Tabarja

171

Omerzujeve lutke in njihova performativnost

188

Performativno pri Emi Kugler

207

Pavisova dekonstrukcija sodobne režije

212


II.
Paradoksi o dramaturgu

221

Pritajeno gibanje scene

229

Dialektika bolečine

226

Rojstvo igre iz pogleda

242

Upor krotkih teles

247

Ko zid joče z(a) nami

250

Pogled in pisava

254


Literatura

262


Podatki o prvih objavah besedil

267


Imensko kazalo

270


Summary

274

Kolofon

PERFORMATIVNE PISAVE
© Založba Aristej, 2013
zbirka Dialogi, XIV. letnik

Recenzenta: Aldo Milohnić, Tomaž Toporišič
Urednica: Emica Antončič
Uredniški odbor Zbirke Dialogi: Valentina Hlebec, Andreas Hoff, Boris Vezjak, Olga Markič, Franz-Markus Peschl, Timothy Melley, Emica Antončič
Oblikovalska zasnova zbirke Dialogi: Nenad Jelesijević / KITCH

Izdali: Založba Aristej in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani
Založila: Založba Aristej, Maribor 2013, 1. izdaja

Grafična priprava: Grafični studio OK, Maribor
Tisk: Dravski tisk d. o. o., Maribor
Naklada: 250 izvodov

Publikacijo je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in je rezultat raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376).