dr. Nadja Zgonik

Izredna profesorica za področje umetnostne zgodovine


nadja.zgonik@guest.arnes.si

Nadja Zgonik je od leta 1989 zaposlena na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (ALUO UL), kjer kot izredna profesorica predava umetnostno zgodovino in umetnostno teorijo in je vodja Katedre za teoretične vede. Od leta 1998 predava tudi na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete UL.

Na Filozofski fakulteti UL je iz umetnostne zgodovine leta 1988 diplomirala, leta 1993 magistrirala in leta 1997 doktorirala z disertacijo Mit nacionalnega v slovenski likovni umetnosti.

Področje njenega raziskovanja je likovna umetnost modernizma, postmodernizma in sodobnosti, s posebnim poudarkom na slovenski, kjer preučuje povezave z družbenim, ekonomskim in političnim kontekstom.

Doslej je izšlo šest njenih monografskih publikacij. Kot pobudnica in urednica knjižne izdaje je vodila projekt pisanja zgodovine slovenske likovne umetnosti, ki je izšla v Pojmovniku slovenske umetnosti po letu 1945 (2009). Bila je med ustanovitelji in prva glavna urednica časopisa Moderne galerije M'ars (1989, prenehal z izhajanjem leta 2001).

Deluje tudi kot kot likovna kritičarka in gostujoča kustosinja in je zasnovala številne razstave, od avtorskih projektov, projektov za specifične prostore in monografskih predstavitev slovenskih umetnikov. Doslej je sodelovala z vsemi pomembnimi slovenskimi galerijami, od ljubljanske Moderne galerije, Umetnostne galerije Maribor do Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki in drugih, ter pripravila več razstav slovenske umetnosti v tujini (Bologna, Bruselj, Benetke, Bonn, Voipaala, Šanghaj, Priština). Leta 2011 je bila komisarka Slovenskega paviljona na 54. Beneškem bienalu.

Je članica več strokovnih združenj: mednarodnega združenja likovnih kritikov AICA, Slovenske sekcije PEN in Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva.