dr. Katarina Podbevšek

Docentka za področje govora


katarina.podbevsek@guest.arnes.si

Katarina Podbevšek je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala leta 2005. Za uspešen doktorski študij je prejela nagrado Slavističnega društva Slovenije.

Predmet njenega strokovnega zanimanja je predvsem govorjeni jezik v različnih okoliščinah, zlasti v umetnosti in pedagoškem procesu. Na AGRFT UL predava jezik in govor na dodiplomskem študiju. Sodelovala je pri pripravi drugostopenjskega študija Oblike govora na AGRFT UL, kjer je nosilka podiplomske smeri Oblikovanje govorjenih besedil. Vodila je številne seminarje za učitelje slovenskega jezika na temo učiteljevega govora. Občasno izvaja predavanja in vaje za študente slovenistike na Filozofski fakulteti UL na temo: priprava na govorno interpretacijo literarnega besedila v pedagoškem procesu.

Ukvarja se tudi z gledališko terminologijo (souredništvo in soavtorstvo Gledališkega terminološkega slovarja, ZRC, SAZU, 2007). Aktivno sodeluje na mednarodnih in domačih simpozijih, npr. Istraživanja govora (FF v Zagrebu), Obdobja (FF UL), Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (FF UL), Slavifon ‒ Mednarodna fonetična konferenca (FF UL).

Kot predstojnica katedre za govor na AGRFT UL je vsebinsko zasnovala in organizirala tri simpozije o umetniškem govoru (2000, 2006, 2013), prispevke pa uredila v zbornike. Znanstvena monografija Govor med znanostjo in umetnostjo (AGRFT, založba Aristej, 2013) je nastala v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave.

Občasno deluje kot gledališka lektorica.

Je članica Lektorskega društva Slovenije in Slavističnega društva Slovenije.