dr. Karmen Šterk

Izredna profesorica za področje socialne, kulturne in politične antropologije


karmen.sterk@fdv.uni-lj.si

Karmen Šterk je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala leta 1997.

Od leta 1994 je zaposlena na Fakulteti za družbene vede UL, kjer na prvi stopnji izvaja predmeta Psihoanaliza in kultura in Socialna in politična antropologija, na drugi stopnji študija pa je nosilka predmetov Lingvistična antropologija, Antropologija spolov in Teorije kulture.

Na FDV UL je predstojnica Oddelka in katedre za kulturologijo in skrbnica doktorskega študija Socialne in politične antropologije.

Kot sodelavka Inštituta za civilizacijo in kulturo je bila v letih 2000 in 2001 nosilka raziskav Preobrazba javnega sektorja v kulturi, znanosti in izobraževanju ter Tabloidizacija medijev ter sodelavka pri raziskavi Sociološke posledice praznjenja mestnega jedra.