dr. Gašper Troha

Docent za področje primerjalne književnosti


gasper.troha@arsem.si

Gašper Troha je diplomiral na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete in na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je doktoriral s tezo Artikulacija odnosa do oblasti v slovenski drami 1943–1990

Ukvarja se s sociologijo literature, še posebej z vprašanji sodobne svetovne in slovenske dramatike in gledališča. Na Filozofski fakulteti deluje kot honorarni sodelavec, vodi pa tudi založbo Arsem. Poleg tega je bil programski vodja Mednarodnega literarnega festivala Vilenica (2010–2013) in generalni direktor Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo RS (2013–2014). Objavljal je v številnih domačih in tujih znanstvenih revijah ter uredil nekaj znanstvenih zbornikov, med katerimi so History and its Literary Genres (Cambridge Scholars Publishing, 2008), Literarni modernizem v »svinčenih« letih (Študentska založba, 2008) in Lojze Kovačič: življenje in delo (Študentska založba, 2009).