Drugi dogodki

Mantuanijevo priznanje Darji Koter

Slovensko muzikološko društvo vsaki dve leti podeljuje Mantuanijevo priznanje za dosežke na področju muzikologije. To ugledno priznanje stroke (poimenovano po utemeljitelju slovenske muzikologije Josipu Mantuaniju) je v letu 2014prejela Darja Koter za magistralni deli Slovenska glasba 1848‒1918 in Slovenska glasba 1918‒1991.

Znanstveni monografiji (obe sta izšli leta 2012 pri Študentski založbi) sta plod njenega dolgoletnega poglobljenega in sistematičnega preučevanja slovenske glasbene zgodovine. Kot je v utemeljitvi poudarila komisija (v sestavi izr. prof. dr. Jurij Snoj, predsednik,mag. Zoran Krstulović, izr. prof. dr. Gregor Pompe, zasl. prof. dr. Andrej Rijavec in Vesna Venišnik), avtorica “s svojim strokovnim in raziskovalnim delom intenzivno soustvarja dosežke slovenske muzikološke stroke.”


Nagrada za najboljšo doktorsko disertacijo Evi Vrtačič

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani vsako leto podeljuje nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo. Komisija (pod predsedstvom red. prof. dr. Tanje Rener) je nagrado za leto 2013 soglasno podelila doktorski disertaciji Eve Vrtačič z naslovom Uprizarjanje teorije skozi filozofijo, umetnost in telo dr. Shannon Bell. V utemeljitvi je zapisala:

“Doktorska disertacija Eve Vrtačič je inovativno, pogumno in ambiciozno delo, v katerem je avtorica z izjemnim poznavanjem družboslovnih teorij in umetniških praks ustvarila novo znanje in pokazala na možnosti združitve znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, kar ji je odlično uspelo v študiji primera filozofinje, politične teoretičarke in feministke dr. Shannon Bell.”


Corpus trupel

Predstavitev tematskega bloka Corpus trupel v reviji Filozofski vestnik

V okviru raziskovalnega programa smo za revijo Filozofski vestnik 33.3 (2012) pripravili tematski sklop Corpus trupel, ki so ga uredili Mirt Komel, Karmen Šterk in Eva Vrtačič. V njem so s prispevki poleg omenjenih sodelovali še Gašper Troha, Klemen Ploštajner, Bojan Anđelković, Niki D'Amore, Shannon Bell in tudi prestižno gostujoče pero – Jean-Luc Nancy. V petek, 21. decembra 2012, smo v prostorih Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (Univerza v Ljubljani) organizirali pogovor ob izidu, ki so se ga udeležili uredniki, avtorji prispevkov inodgovorni urednik revije Filozofski vestnik Peter Klepec.

Več