dr. Darja Koter

Redna profesorica za področje zgodovine glasbe


darja.koter@ag.uni-lj.si

Darja Koter je profesorica glasbe in muzikologinja. Na Akademiji za glasbo je študirala glasbeno pedagogiko, magistrirala (1994) in doktorirala (1998) s področja muzikologije. V Pokrajinskem muzeju Ptuj je od leta 1990 do 2002 proučevala zbirko glasbil, za katero je leta 1995 prejela Valvasorjevo priznanje; Ministrstvo za kulturo RS je zbirki podelilo status nacionalnega pomena. Izpopolnjevala se je v svetovnih centrih za raziskovanje historičnih glasbil (Dunaj, Nürnberg, Vermillion, South Dakota in New York).

Raziskovalno se ukvarja z dediščino glasbil, glasbeno ikonografijo, zgodovino glasbene pedagogike in kulturnih društev, poglablja se v delovanje slovenskih skladateljev in poustvarjalcev ter proučuje vlogo glasbene umetnosti znotraj interdisciplinarnih pojavov ter v širšem družbenem kontekstu. Izsledke raziskav predstavlja na domačih in mednarodnih simpozijih ter objavlja v znanstvenih revijah in monografijah. Od leta 2006 je urednica tematskih publikacij Glasbenopedagoškega zbornika Akademije za glasbo UL. Pomembnejše monografske publikacije: Glasbilarstvo na Slovenskem (2001, 2004), Musica coelestis et musica profana: glasbeni motivi v likovni dediščini od severne Istre do Vremske doline (2008), Slovenska glasba 1848‒1918 (2012), Slovenska glasba 1918‒1991 (2012).

Sodeluje v projektih raziskovalnih skupin AGRFT in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od leta 2004 tudi v mednarodnih muzikoloških projektih Univerze v Bonnu. V letih 2009–10 je bila gostujoča profesorica na Konservatoriju G. Tartini v Trstu. V okviru projekta Evropska prestolnica kulture Maribor 2012 je delovala kot svetovalka za programski segment Klasična glasba.

Leta 2014 ji je Slovensko muzikološko društvo podelilo Mantuanijevo priznanje za dosežke na področju muzikologije.