DR. ALDO MILOHNIĆ

Docent za področje dramaturgije in študijev scenskih umetnosti


aldo.milohnic@guest.arnes.si

Aldo Milohnić je doktor sociologije kulture in docent na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, kjer predava zgodovino gledališča. Leta 1993 je diplomiral na Fakulteti za družbene vedeUL s temo o nemški avantgardni umetnosti v času nacizma. Magistrski študij je končal leta 2000 na Filozofski Fakulteti UL s temo o vizualnosti in diskurzivnosti v gledališču. Na isti fakulteti je leta 2012 uspešno zagovarjal disertacijo o artikulacijah avtonomije sodobne umetnosti v razmerju do pravne sfere in pridobil doktorat znanosti.

Od leta 2001 je urednik znanstvene knjižne zbirke Politike. Uredil je številne zbornike (npr. Prišli so Pupilčki: 40 let Gledališča Pupilije Ferkeverk; Along the Margins of Humanities; Evropski vratarji; New Paradigms, New Models) in tematske številke kulturnih revij (npr. The Politicality of Performance; Artivizem; Body – Differences; Brecht/Gestus; Kaj lahko naredimo z besedami v gledališču; Ženske v gledališču). Je soavtor več knjig (npr. Kultura d.o.o.; Čas je za Brechta) ter avtor knjige Teorije sodobnega gledališča in performansa.

Zadnjih dvajset let je sodeloval pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih o zgodovini in teoriji scenskih umetnosti, sociologiji kulture in kulturni politiki.

Aldo Milohnić je član Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije in mednarodne zveze za gledališke raziskave International Federation for Theatre Research (IFTR). Je član uredniških odborov revij Maska in Amfiteater, mednarodnih svetov revij Frakcija in TkH ter sveta Slovenskega gledališkega inštituta.